Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERFORMANS YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: OMNİ-SCORECARD
(A NEW APPROACH IN PERFORMANCE MANAGEMENT: OMNİ-SCORECARD )

Author : Yiğit ÇAĞLAR  & Yonca GÜROL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 310-318
    


Summary

Günümüzde işletmeler iç ve dış süreçlerinde yüksek verimlilik sağlamak ve rekabetçi pazarlarda varlıklarını sürdürebilmek adına örgütsel performans değerleme modellerini etkin olarak kullanmayı amaçlamaktadırlar. İşletmenin finans, müşteri memnuniyeti gibi tek bir boyutuna odaklanarak başlayan değerlendirmeler zamanla yerini çok yönlü performans ölçüm tekniklerine bırakmıştır. Uygulanmakta olan metotlarda işletmenin vizyon ve misyonuna paralel olarak ölçümler yapılmakta bu skorlar kurumsal bir karneye dönüştürülmektedir. Yapılan çalışmalarda belirlenen boyutların alt metrikleri üzerinde çok yönlü bir inceleme söz konusu olsa da tüm boyutların birbiriyle ilişkisi karnede yer almamaktadır. Örgütsel performansın tüm kısıtlar dikkate alınarak en üst seviyede sergilenmesi için performans ölçüm süreçlerinde bütünsel bir yaklaşım gerçekleşmesi gerektiği düşüncesiyle ortaya çıkan bu çalışmada geliştirilen “Omni-Scorecard” yöntemi tanıtılmaktadır. Yapılan çalışmada şirketlerin değerlendirilmesi “finansal”, “iç süreçler”, “dış süreçler” ve “sürdürülebilirlik” gibi boyutlarıyla bütüncül olarak incelenmektedir. Seçilen boyutlar, stratejik hedefler, anahtar performans göstergeleri işletmenin ihtiyaçlarına göre esneklik özelliği gösterebilmektedir. Her bir boyut ve her bir stratejik hedef kapsamında yer alan alt kapsamın nitelik ve niceliği organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda esneklik göstermektedir. ”Omni-Scorecard” yönteminde kullanılan değerlendirme matrisinin analitik ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Yöntemle işletmelerin kullanmakta olduğu mevcut metotlarda skorların doğrudan bir karneye dönüştürülmesinin getirdiği dezavantajların önüne geçilmesi planlanmaktadır. Seçilen boyutların, anahtar performans göstergelerinin ve hedeflerin sistematik ve analitik olarak incelenmesine olanak verecek şekilde kurgulanan “Omni-Scorecard” yöntemi, işletmeyi bütünsel olarak ele alacak şekilde kapsayıcı ve örgütlerin faaliyet alanlarına göre uyarlanabilecek şekilde esnektir. Elde edilen Omni-Score değerleri ve fark değerleri sistemin derinlemesine incelenmesi imkanı sunmaktadır. Yöntemin sağladığı bu özellikler nedeniyle işletmelerce verimli şekilde kullanılabileceği ve teoriden uygulamaya geçilme sürecini mevcut karne verilerinin de birleşimi ile hızla tamamlanacağı öngörülmektedir.Keywords
Performans Yönetimi, Dengeli Karne, Stratejik Yönetim

Abstract

Today, companies aim to use organizational performance evaluation models effectively in order to provide high efficiency in internal and external processes and to be able to sustain their assets in a competitive markets. Over time, evaluations that have started by focusing on a single dimension such as finance, customer satisfaction have left their place to versatile performance measurement techniques. In practice, measurements are made in parallel with the vision and mission of the companies and these scores are transformed into a corporate scorecards. Although there is a multidimensional examination on the sub-metrics of dimensions determined in the works done, all the dimensions are not related to each other in the scorecard. The "Omni-Scorecard" method is introduced in this study, which is thought to be a holistic approach in performance measurement processes in order to display organizational performance at the highest level considering all the constraints. The evaluation of the companies in the work done is examined holistically with dimensions such as "financial", "internal processes", "external processes" and "sustainability". Selected dimensions, strategic goals, key performance indicators can show flexibility characteristics according to the needs of the companies. The quality and quantity of the sub-scope covered by each dimension and each strategic objective is flexible in line with the needs of the organization. An analytical and holistic approach to the evaluation matrix used in the "Omni-Scorecard" method was developed. It is planned to avoid the disadvantages of converting the scores directly into a scorecard in the existing methods in which the method enterprises are using. The "Omni-Scorecard" method, which is designed to allow the systematic and analytical examination of selected dimensions, key performance indicators and targets, is flexible enough to be configured according to the contexts and activities of the organizations, to handle the business holistically. Obtained Omni-Score values and difference values provide an in-depth analysis of the system. It is envisaged that these features provided by the method will enable the companies to be used efficiently and that the process of the theoretical application will be completed quickly by the integration of the existing report data.Keywords
Performance Management, Balance Scorecard, Strategic Management

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri