Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNDE SANAT VE DİN İLİŞKİSİ (İslam’da Tasvir, Resim ve Figür Konusuna Eleştirel Bir Gözle Bakış)
(THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND RELIGION IN TURKISH-ISLAMIC CULTURE (A Critical Point of View, Image and Figure in Islam) )

Author : Adem ÇELİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 25
Page : 48-71
    


Summary

İslam Dini her konuya dair, bir bakış açısı ortaya koyup her hususta görüş ve düşünceyi yansıttığı gibi resimle ilgili olarak da bir bakış açısı belirtmiştir. Akla ve kalbe, gizli ve açık bir şekilde girebilecek her tür şirk ve putperestlik yolunu kapatır. Tabiatın yaratılışında bir ölçü ve dengenin mevcudiyetine işaret edilmiştir. Burada, insana kulaklar, gözler ve gönüller verildiği belirtilerek göklerde ve yerde inananlar için işaretler bulunduğu hatırlatılmış ve bu işaretleri okumanın yolu da gösterilmiştir. Hangi sanat kolunu ele alacak olursak olalım, üretilen tüm sanat ürünleri doğanın taklidi üzerine kuruludur. İnsan; beden ve ruh olarak bu doğanın en önemli bir parçasıdır. Taklit etmeye çalıştığımız konuların yanı sıra, sanat yapmak için kullandığımız malzemeleri de doğadan temin etmekteyiz. Hangi sanat alanında icra yaparsak yapalım, niyetiniz gayr-i ahlaki, sapkın, sapık, her türlü taciz, başkasının her türlü hakkını gasp ve Allah’a şirk koşacak şekilde olmamalıdır. İslam Dini bu şekildeki bir sanatın icrasını yasaklamaktadır. Ancak, Allah’ın isim ve sıfatlarından olan “Sani ve El-Musavvir” ismi, haddi aşmadan her türlü sanat icrasına izin vermektedir. Çağlar boyunca Türk-İslam sanatlarında tasvir, resim ve figür konuları en güzel şekilde tatbik edilmiştir.Keywords
Türk-İslam, Sanat, Din, Tasvir, Resim, Figür.

Abstract

Islam has a point of view on every subject, as well as reflecting opinions and ideas in every respect. It closes the path of shirk and idolatry that can enter into the mind and the heart in a secret and clear manner. The existence of a measure and balance in the creation of nature has been pointed out. Here, the man is given ears, eyes and hearts by indicating that the signs for the believers in the heavens and the earth were reminded and shown the way to read these signs. Whatever art arm we take, all the art products produced are based on the imitation of nature. Human; As body and soul, this is the most important part of nature. In addition to the subjects we try to imitate, we also supply the materials we use to make art. In whatever art field we perform, our intention is to be non-moral, perverted, perverse, all kinds of harassment, extortion of any other person's rights, and not to be in a manner that leads to Allah. Islamic religion prohibits the execution of such art. However, the name Sani, which is a name and adjective of God, permits the execution of all kinds of art. Throughout the ages Turkish-Islamic art, depiction, painting and figure subjects have been applied in the most beautifulway.  Keywords
Turkish-Islam, Art, Religion, Depiction, Painting, Figure.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri